skip to Main Content

Programma Puur verbindend Ondernemen - Modules

Puur Verbindend  Ondernemen bestaat uit 2 Modules

MODULE 1
Hoe je de talenten en drijfveren van medewerkers en teams optimaal kunt inzetten en ze te verbinden aan jouw organisatiedoelstellingen.

Weet jij waarom je je zo snel ergert aan die ene collega? Of waarom de samenwerking zo stroef verloopt in je team? Hoe creëer je meer plezier binnen je team? Wanneer je inzicht krijgt in je gedrag – en dat van je teamleden – weet je ook onder welke omstandigheden je optimaal functioneert en beter kunt presteren.

In plaats van werkgever word je inspirator voor je medewerkers. Je prikkelt, leert dezelfde taal spreken en hebt aandacht voor wat je teamleden nodig hebben om betere resultaten te behalen.

Deze module bestaat uit:

 1. Cultuurbeleving:
  Steeds meer medewerkers willen geïnspireerd raken en met plezier werken voor een betrokken organisatie die er écht toe doet. In onze nulmeting krijg je een terugkoppeling van je team hoe zij de cultuur binnen je organisatie ervaren. Hoe trots zijn ze dat ze bij jou werken? Voelen ze zich gewaardeerd en erkend? Zijn ze geïnspireerd en werken ze met plezier bij je organisatie?

Als ondernemer heb je wel een idee hoe de cultuur is binnen je bedrijf maar op deze wijze weet je wat je medewerkers aan cultuur ervaren. Cultuur werkt regulerend voor je organisatie en je team: Het bepaalt wat er geaccepteerd en dus gestimuleerd wordt maar het bepaald ook wat er niet geaccepteerd en dus geremd wordt. Denk bv aan uitspraken als: “Zo doen wij het hier nou eenmaal” of “Daar hoef je hier niet mee aan te komen”.

Afhankelijk van de uitkomst kun je nuances aanbrengen. Cultuur is niet maakbaar, maar het kan zich wel ontwikkelen als er in de organisatie nieuwe manieren van denken, voelen en handelen worden bevorderd die beter werken dan de oude.

 1. Individuele DrijfverenDNA: Ontdek de intrinsieke drijfveren van jou als ondernemer en je teamleden, breng ze in praktijk en je zult gezamenlijk betere prestaties uitoefenen.

Iedere medewerker heeft unieke talenten en drijfveren. Hoe beter je begrijpt wat iemand drijft, hoe productiever en efficiënter je de talenten kunt inzetten als meerwaarde voor je organisatie.

Als je beter begrijpt waarom je van bepaalde taken meer energie krijgt en welke je energie kosten kun je sneller focus aanbrengen op kerntaken die bij je passen. Je wordt hierbij gesupport door onze drijfverenanalyse, die je tevens laat zien welke taken je beter kunt delegeren en bij wie. Je krijgt meer begrip voor elkaar en leert op een hoger level met elkaar communiceren.

Als je inzicht krijgt in hoe jij en je medewerkers de huidige werkcontext ervaren worden eventuele knelpunten direct zichtbaar die je belemmeren in je dagelijks functioneren. Inzicht in de gewenste werkcontext geeft je sturing en richting om persoonlijke doelstellingen en organisatiedoelstellingen beter op elkaar af te stemmen.

 1. Team DrijfverenDNA: Haal meer uit je team!
  Om effectief samen te werken en klinkende resultaten te behalen is kennis van de teamdynamiek essentieel. Wie neemt de beslissingen binnen je team? Wie bewaakt het proces? En wie zorgt ervoor dat je team op een positieve manier omgaat met verandering? De diversiteit in teamsamenstelling gebruik je als kracht om samen sneller resultaten te behalen.
drijfveren-dna2

Tijdens dit traject worden onderwerpen die ruw aan de oppervlakte komen begeleid en verfijnd geslepen.
Denk hierbij aan:

 • Van stroef communiceren naar transparante communicatie
 • Van belemmerende overtuigingen naar bekrachtigende succesfactoren
 • Van ‘druk’ ‘druk’ naar timemanagement
 • Van geen verantwoordelijkheid nemen naar gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Van ‘eilandvorming’ naar procesgericht werken
 • Van onzekerheid naar gebruik maken van ieders kwaliteiten
 • Van vluchtgedrag naar samenwerken onder druk

Voor een vrijblijvend strategie gesprek kun je een afspraak met ons maken

MODULE 2
Hoe je vanuit een online omgeving ook offline optimaal kunt samenwerken en medewerkers kunt betrekken bij de ontwikkeling van visie en strategie van je bedrijf om het beste resultaat te behalen.

Het nieuwe werken uit zich binnen organisaties steeds meer in flexibele werkplekken en tijden. Het blijft ook dan belangrijk optimaal samen te werken en te communiceren. Bovendien moet er vaak met minder mensen meer resultaat worden behaald.Je krijgt in deze module de tools en manieren om samen te werken zodat het niet uitmaakt vanuit welke werkomgeving je werkt.

Door gebruik te maken van innovatieve online platforms en samenwerkingsmethodieken leer je tevens sneller in te spelen op marktveranderingen. In korte tijd ben je in staat kennis van de groep te vergaren en hun creativiteit te gebruiken. Dit resulteert in efficiency, productiviteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Het bespaart je tijd en geld om nu en in de toekomst succesvol te worden en te blijven.

In deze module leer je binding en draagkracht te creëren voor jouw visie en strategie door de kracht van de groep te bewegen naar de beste samenwerking en zelfsturing.

Deze module bestaat uit:

Fase 1. Effectief brainstormen
In een online omgeving ga je met je team actief kijken naar de essentie van je organisatie. Waar ligt de kracht of juist de kwetsbaarheid van je huidige businessmodel. Gezamenlijk onderzoek je in fase 1 de 9 bouwstenen van je organisatie:

 • Klantsegmenten
 • Waardepropositie
 • Kanalen
 • Klantrelaties
 • Inkomensstromen
 • Mensen en middelen
 • Kernactiviteiten
 • Strategische partners
 • Kostenstructuur

Door je team erbij te betrekken zorg je voor rijkere input en meer creativiteit.

Fase 2. Aanscherpen
Vanuit de brainstorm wordt je huidige businessmodel gevormd. In fase 2 worden formuleringen aangescherpt en keuzes gemaakt. Feedback van collega’s en van de businesscoaches worden hierin verwerkt. Benodigde items worden uitgelicht en verbanden worden gelegd.

Fase 3. Verdiepen en verbinden
Je businessmodel staat: Je hebt meer inzichtelijk hoe je organisatie waarde creëert en welke activiteiten hiertoe nodig zijn. Nu gaan we een level dieper en je businessmodel analyseren. Waar ligt de kracht en kwetsbaarheid van je organisatie? Op welke gebieden doe je het beter, sneller of minder goed dan ‘collega-organisaties?

Fase 4. Acties definiëren
Je hebt het businessmodel van je organisatie gedefinieerd. Je hebt aangegeven waar je je onderscheidt van je collega-organisaties. Tijd voor acties in fase 4.
Online ga je strategische dialogen voeren met je team:

 • Wat zijn de strategische opties die uit het businessmodel naar voren zijn gekomen?
 • Hoe kun je de krachtige elementen versterken?
 • Hoe kun je de kwetsbaarheid verminderen? En
 • Wat moet je doen om je onderscheidend vermogen te behouden?
  Vervolgens definieer je acties om je businessmodel te versterken of te vernieuwen om het beste resultaat te behalen. Deze acties komen in het digitale actieplan zodat je de uitkomst kunt monitoren.

Module 2 biedt antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ontdek je met elkaar de kracht en de kwetsbaarheid van de organisatie?
 • Hoe maak je gebruik van de denkkracht van het collectief?
 • Hoe signaleer je gezamenlijk de kansen en bedreigingen in je omgeving zowel in- als extern?
 • Hoe wil je in de toekomst succesvol blijven?
 • Hoe pas je je strategie hierop aan en uit welke acties bestaat deze?
 • Hoe pak je dit aan en welke acties pak je het eerst op?
 • Hoe maak je de medewerkers verantwoordelijk en met welke verwachting?
 • Hoe versterk je het businessmodel en hoe maak je het flexibel voor nieuwe situaties?
 • Hoe concretiseer je dit in een plan van aanpak?

Resultaten

Wat levert het jou, je medewerkers en je organisatie op?

Authentiek en effectief verbindend leiding geven
Als ondernemer of leidinggevende ben je in staat om een verbindend leider te zijn en ieder teamlid is zich bewust van zijn eigen interne leiderschap en teamdrijfveren. Om samen te werken aan groei en doel van de organisatie.

Aansturing op talenten, drijfveren
Je weet je medewerkers aan te sturen op hun drijfveren, waardoor ze het maximale uit zichzelf halen en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Vergroting werkplezier
Een organisatie waarin medewerkers zich trots voelen en zij er echt toe doen zorgt ervoor dat ze s’ morgens met plezier hun bed uitstappen, zinvol bijdragen en hun beste waarde leveren.

Meer grip
Als ondernemer kom je in control. Je weet wat er écht leeft intern en extern en je kunt bewuster inspelen hoe je van de huidige naar de gewenste situatie wilt en hoe om te gaan met veranderingen.

Inzicht in kracht en kwetsbaarheid
Je krijgt inzicht in de kracht en de kwetsbaarheid van je organisatie. Samen onderzoek je hoe je de krachtige elementen kunt versterken en hoe je de kwetsbaarheid kunt verminderen.

Betrokken medewerkers
Je krijgt een hechte, betrokken groep medewerkers die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Ze denken mee en doen écht mee, waardoor het ‘mede-eigenaarschap’ wordt vergroot.

Meer Efficiëntie
Online brainstormen, informeren en feedback geven zorgen voor een efficiënter proces. Met elkaar kun je gelijk de diepte in en dit levert tijdwinst op. Niet afhankelijk van logistiek en niet lokaal gebonden.

Meer draagvlak
Medewerkers worden intensiever betrokken bij de ontwikkeling van visie en strategie. Door co-creatie ontstaat meer draagvlak voor de keuzes die gemaakt worden,

Meer transparantie
Het proces en de (tussen) resultaten zijn via het online platform transparant. Betrokken deelnemers blijven snel op de hoogte.

Het beste resultaat
Door je team te betrekken gebruik je meer inzichten, meer inspiratie, meer ideeën, meer overwegingen en kom je tot het beste resultaat.

Opbouw Programma

 • Kennismaking en introductie
  Heldere doelstellingen en ambities worden besproken en gepresenteerd aan je teamleden.
 • DrijfverenDNA meting
  Online uitnodiging voor het Collectieve- (nulmeting) en de Individuele DrijfverenDNA.
 • 2 Exclusieve Masterclasses Module 1
  2 dagen intensieve training en coaching drijfverenDNA. Dynamiek in de groep zorgt voor meer inzicht en bewustwording en resultaten worden sneller behaalt.
 • Individuele coachgesprekken
  Online wordt 1 op 1 het Individuele DrijfverenDNA teruggekoppeld en krijg je persoonlijke coaching.
 • 2 Exclusieve Masterclasses Module 2
  2 dagen intensieve training en coaching strategiebepaling, verdieping en evaluatie.
 • 2 Exclusieve Online Mastermindsessies
  Online groepscoaching waarin successen, ervaringen en vraagstukken worden gedeeld en geborgd.
 • Tussentijdse Rapportages
  Resultaten worden gemeten door tussentijds te rapporteren waarop feedback wordt gegeven.
 • Persoonlijk Boekwerk
  Ieder teamlid krijgt een authentiek boekwerk overhandigt waarin de Individuele DrijfverenDNA persoonlijk zijn toegelicht, zodat je kunt blijven excelleren vanuit je drijfveren.

Voor wie is het programma

Dit programma is voor sterke, ambitieuze ondernemers en leidinggevenden, die met hun team en bedrijf snel groeien, de keerzijde durven erkennen, gezond willen blijven groeien en met minder moeite meer resultaat willen bereiken.

Heb je behoefte om radicaal te versimpelen om maximaal te gaan ondernemen?

Je kunt je opgeven voor een strategiegesprek met ons. In dit gesprek, dat geheel vrijblijvend is, nemen we je mogelijkheden en kansen door om je organisatie naar een volgend niveau te tillen en invulling te geven aan jouw ambities.

Voor een vrijblijvend strategie gesprek kun je een afspraak met ons maken

Back To Top