skip to Main Content

Het leven moet niet voorbij vliegen, maar fladderen

Het leven moet niet voorbij vliegen, maar fladderen

Goodmorning, let the stress begin…

Ik vertel je niets nieuws als ik zeg dat werkstress beroepsziekte nummer 1 is in Nederland. Wekelijks zoniet dagelijks horen of zien we in de media dat bijna 3 miljoen medewerkers te maken hebben met een (te) hoge werkdruk. En dus vormen zij een risicogroep voor burn-out en ander verzuim. En toch elke keer als ik er naar luister of lees schrik ik er van. Hoe kan het dat we als ‘intellectuele wezens’ dit met z’n allen in stand weten te houden of schrijnender het aantal ieder jaar opnieuw laten stijgen?

Cijfers

En wat nog meer opvalt is dat dit risico toeneemt als de steun van leidinggevenden en collega’s er bijna of geheel niet is. Hoe eenzaam en verlaten moet je je dan wel niet voelen? Even wat weetjes om je met de neus op de feiten de drukken: Cijfers laten me zien dat 1 op de 8 medewerkers (dus ca. 1 miljoen werknemers) kans loopt om een fikse burn-out te krijgen. Verder analyserend blijkt driekwart van de jongeren onder de 35 jaar aan te geven regelmatig last te hebben van stress.

Die fikse burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim. De jaarlijkse verzuimkosten lopen richting de 2 miljard euro volgens CBS, TNO en Arboned. Dat is nogal wat!

Uit een Fins onderzoek blijkt dat stress zich niet enkel in ons hoofd afspeelt. “Langdurige stress leidt uiteindelijk tot hart- en vaatziekten. Je gaat er dood aan. Hoe lichamelijk wil je het hebben?”

Wanneer is het genoeg?

Ook ondernemers en leidinggevenden ervaren steeds meer stress, maar opgeven is voor hen vaak geen optie. Mijn ervaring in de gesprekken die ik heb met ondernemers en leidinggevenden is dat deze doelgroep vaak doorgaat tot …. ja, tot wat eigenlijk? Wanneer is het genoeg?….

Enerzijds logisch want je hebt een enorme verantwoordelijkheid op je schouders, je bedrijf, je medewerkers, je thuissituatie. En zij gaan in de meeste gevallen vóór jou, want dat is belangrijker. Want jij bent natuurlijk sterk genoeg, je schouders breed en je rug recht, no matter what…., logisch toch?

Anderzijds staat je organisatie simpelweg door en met jou. Hoe krachtig blijf je overeind als jouw stress toeneemt en toch door wilt gaan… ? Dit blijf ik fascinerend vinden. Want ik spreek ook collega ondernemers, helaas op een begrafenis van een ondernemer die de stress niet te boven is gekomen, het niet heeft overleeft en zijn hart het voor hem opgaf. Maar niet alleen lichamelijk falen is de doodsoorzaak door stress, ook veel jonge 40’ers en 50’ers die geestelijk opgebrand zijn ‘kiezen’ ervoor om zelf uit het leven te stappen. De familie en vrienden met ontelbaar vele vragen achterlatend. Hadden we dit kunnen voorkomen.., zijn we tekort geschoten. Ik schreef er al eerder over: “Hij had nog zoveel plannen”…….

Gek genoeg wordt er bij zo’n samenzijn openhartig verteld over wat er speelt en zijn we samen op dat moment ‘mans’ genoeg om te erkennen dat we veel symptomen van stress herkennen en dat we denken dat we het onder controle hebben.

Innerlijke stem

Feit blijft dat naast de grote verantwoordelijkheid die je hebt en voelt je ook een innerlijke stem hebt die je toefluistert dat het de hoogste tijd is om te veranderen. Maar vaak is het dat andere dingetje, namelijk ons ego, dat ons in de weg staat om ‘op tijd’ te zeggen: “En nu is het genoeg, nu luister ik naar mijn lijf en naar wat nodig is om gezond te blijven. En nu ga ik hulp inschakelen simpelweg omdat ik niet alles zelf hoef te doen en te kunnen.”

Ga maar eens na bij jezelf, zonder direct te ontkennen dat je er last van hebt of direct je masker op te zetten omdat je het niet wilt zien:

  • Laat jij je opjagen door de waan van de dag?
  • Ervaar je hoge werkdruk en is je agenda volgepland?
  • Sta jij “24/7 aan”?
  • Wil jij ook niets missen en erbij horen op social media?
  • Houd je het liefst controle over ALLES?

Stress krijg je simpelweg ook als je hart nee zegt en je mond ja zegt. Hoe trouw ben jij aan jezelf?

Hoe hebben we het met elkaar toch zover kunnen laten komen? En wellicht nog belangrijker, wat kunnen we er met elkaar aan doen om deze krankzinnige cijfers om te buigen naar gelukkige en tevreden medewerkers, ondernemers en leidinggevenden? Het leven is immers te kort en te mooi om er geen feest van te maken. Ondernemen blijft topsport maar mag dit ten koste van jezelf gaan?

Dynamische wereld

Feit is ook dat we in een turbulente en dynamische wereld leven die in een mega tempo blijft veranderen. Onze maatschappij wordt steeds complexer met techniek als grote drijvende kracht. De toekomst van de Nederlandse economie zal hierdoor blijvend worden beïnvloed.  Waar je een aantal jaren geleden nog “de kat uit de boom kon kijken” kun je nu te laat zijn als je niet tijdig bijstuurt. Waar je blijft pappen en nathouden en brandjes blijft blussen zul je de verbinding met je team kwijtraken.

De technologische vooruitgang is in een stroomversnelling terecht gekomen. Zaken die een paar jaar geleden onmogelijk waren, zoals zelfsturende auto’s zijn opeens werkelijkheid geworden of liggen binnen handbereik. Nieuwkomers op de markt blazen bestaande businessmodellen die vroeger zo gewoon en vanzelfsprekend waren compleet omver. Uber heeft de vervoerswereld verandert, booking.com en Airbnb de hotelwereld en reisorganisaties. Spotify de muziekwereld, Netflix de televisiewereld en fysieke winkels maken plaats voor webshops.

Nederland verstedelijkt in een snel tempo, het klimaat verandert en nul op de meter wordt de norm, van fossiele brandstof naar groen. Big data, internet of things in combinatie met kunstmatige intelligente kunnen voorspellingen maken over het (koop)gedrag van mensen, de faalkans van apparaten, de gezondheid van mensen en nog veel meer. Google weet waar je woont, werkt, je inkopen doet, wat je hobby’s zijn en speelt hierop in met digitale online marketing. Big brother is watching you.

Beroepsbevolking verandert

Naast de technologische vooruitgang verandert de samenstelling van de beroepsbevolking op de arbeidsmarkt. Nederland vergrijst en heeft een krimpende beroepsbevolking. Er is een groeiend tekort aan arbeidskrachten in de IT, de zorgsector en de technische beroepen. Ook hier vertel ik niets nieuws maar wel goed om je er weer bewust van te zijn. In veel branches is er werk voldoende, maar moet je met steeds minder mensen meer werk verrichten en wordt de werkdruk steeds groter. In de zorg ervaren medewerkers die veel liefde voor hun vak hebben dat er haast geen tijd meer is voor menselijke aandacht. Zijn robots zijn dan een ‘goed’ alternatief voor warm menselijk contact?

De nieuwe generatie millennials wil flexibel werken, is minder loyaal en verandert vaker van werkgever. Zij willen zinvol bezig zijn en ertoe doen. Het vergt goed stuurmanskunst van leidinggevenden om medewerkers aan zich te binden en de verschillende generatiegroepen met elkaar samen te laten werken.

Tegenbeweging

Diep van binnen voelen we dat het anders en gezonder moet.  Wij weten dat het ook echt kan! Zelfs op een heel simpele manier! Ik zie inmiddels dat er een tegenbeweging in de onderstroom op gang is gekomen die onomkeerbaar is geworden. Ondernemers, leidinggevenden en teams die bij ons komen willen af van de stress, de hoge werkdruk en willen een zinvol, gezond en gelukkig (werk)leven leiden.

Zij gaan de uitdaging aan samen te werken aan gedeelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie, aan eigen leiderschap om teamkracht te versterken en resultaten te vergroten om duurzaam en gezond te kunnen blijven ondernemen.

Digitale transformatie

Bij eerdere technologische revoluties kregen organisaties nog de tijd om zich aan te passen en hun nieuwe draai te vinden.  Door de enorme snelheid waarmee de vernieuwingen in de digitale technologie elkaar opvolgen is deze stabiliseringsfase echter verdwenen.

Wie zijn bedrijfscultuur niet aanpast aan de enorme veranderingen die de digitale transformatie en de verandering in de arbeidssamenstelling met zich meebrengt, loopt het risico de strijd te verliezen. Het is niet langer de vraag hoe het bestáánde businessmodel het best verdedigd kan worden, maar hoe het businessmodel van de tóekomst eruit moet zien.

Bedrijven die willen overleven hebben niet alleen een strategie voor de toekomst nodig, maar moeten ook bereid zijn om die strategie voortdurend aan te passen al naar gelang hun omgeving verandert. Dan praten we zowel over de interne- als externe omgeving. Eerst wie, dan wat!

Continu leren en verbeteren en bijsturen waar nodig. Niet proberen vast te houden aan de huidige situatie, zelfs al lijk je onaantastbaar in je branche.

Waarom zou je bovenstaande problematiek alleen oplossen? Maak gebruik van de kracht van de groep, jouw team! Geloof in de kracht van co-creatie. Hou zou het voor je zijn om samen met een kernteam je  bestaande bedrijfsmodel continu onder de loep te nemen en in een simulatie aan te passen.Samen de koers van je organisatie bepalen, uitzonderlijke resultaten halen, gezond blijven, gezond ondernemen zodat werkgeluk de nieuwe norm wordt. Hoe jij dit samen met je team kunt bereiken? Eigenlijk heel simpel. Ik zal je uitleggen hoe wij hier naar kijken en hoe wij jou hierbij kunnen helpen.

Eerst wie..

Tijd nemen om echt stil te staan. Tijd om echt naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Waar speelt er in je organisatie, wat leeft er onder je medewerkers? Dit werkt het allerbest als je weg bent uit de bedrijfshectiek. Uit je vertrouwde omgeving, de natuur in naar een inspirerende plek. Een plek waar gesprekken plaatsvinden over waar het werkelijk om draait. Wat drijft mij, wat drijft jou, wat drijft ons en wat zijn onze gedragingen hierbij? Welke lessen van levenskunst heb je te leren? Ga eens in gesprek met een coach en laat je de spiegel voorhouden. Ontdek waar je kracht zit en op welke gebieden je kwetsbaar bent door kritisch naar jezelf te kijken. Leiderschap zit in iedereen en de kunst is dit bij iedereen los te weken. We zijn een goed team want… en we zijn een goed team maar…. Je eigen kompas kennen voor je een teamkompas kunt zetten. Daar moet je soms diep voor gaan en meer bespreken dan je gewend was om te doen. Hoe ervaren we de werkdruk en wat doet dit met je? Hoe kan het anders en hoe kun je elkaar hierin helpen en versterken? Maak onzichtbare zaken zichtbaar door standpunten met elkaar te delen. Samenwerken is zoveel meer dan naast elkaar doen waar je goed in bent.

Dan wat..

Inzicht krijgen in de kracht en kwetsbaarheid van je huidige verdienmodel. Praat met elkaar over de ontwikkelingen in je omgeving. Ontdek de impact en urgentie van kansen en risico’s in je omgeving door goed te kijken naar trends. Maak gebruik van de nieuwste ontwikkelingen door samen te werken met slimme tools in een online-platform. Bepaal de uitdagingen waarvoor je nieuwe koers oplossingen moet bieden. Bedenk ideeën hoe je in kunt spelen op de uitdagingen. Bepaal je ambitie en zet een nieuwe aangepaste koers uit. Wat is je grote droom en vertaal deze naar concrete doelstellingen. Aan de slag, maar dan wel met elkaar. Bepaal hoe je de voortgang gaat meten en definieer acties binnen elke strategische keuzes. Wie doet wat en wanneer zodat we allen toegevoegde waarde leveren. Bespreek de voortgang met elkaar. Wat gaat goed en wat kan beter. Continu leren en verbeteren, fouten maken mag. Wordt een lerende organisatie met goed samenwerkende teams die wendbaar zijn en snel kunnen schakelen. Een gedeelde visie inspireert, motiveert en zet mensen in beweging. Ze doen er immers toe!

 Versimpel

Eerst wie dan wat, dat is waar wij in geloven. Bewust gekozen om te verhuizen naar een inspirerende plek in de natuur, waar we met elkaar die waardevolle gesprekken aangaan. Versimpelen is onze tactiek. We helpen ondernemers en leidinggevenden met hun teams op een simpele manier groeien in essentie vanuit puur eigen leiderschap. Dus tot hoever ga jij? Hoe lichamelijk wil jij het hebben?

Zullen we eens beginnen met een kop koffie en een gesprek waarin we je ideeën geven hoe jij jezelf een hoop stress kunt besparen en ondernemen weer een feest wordt? Je bent van harte uitgenodigd bij ons in de huiskamer van de Basculehoeve.

https://www.puurpersoonlijkleiderschap.nl/uitgebreid-strategiegesprek/

In 2025 zal veel er anders uitzien dan nu. De toekomst is al begonnen.

Goodday, let the change begin; weg met de stress en samen leren fladderen.

Ben Kalter

Back To Top