skip to Main Content

Gedoe hoort erbij in groeiende organisaties

Net als bij het ontwikkelingsproces van een diamant doorloopt een onderneming een aantal groeifases. Dat is voor elk bedrijf aan de orde en geen enkel bedrijf ontkomt hieraan. Je bewust worden dat dit een gegeven is en weten hoe hier mee om te gaan maakt dat je bedrijf gezond kan doorgroeien en net als een diamant kan uitstralen naar haar omgeving.

Dit betekent hard werken en met je hart werken en je bewust zijn dat het ondernemerschap een vak apart is. Als ondernemer dien je alle ballen in de lucht te houden en als generalist op de hoogte te zijn van de dynamische processen die plaatsvinden gedurende de diverse groeifases.

Ieder bedrijf doorloopt grofweg 5 groeifases en iedere groeifase wordt met name bepaald door het aantal medewerkers dat je in dienst hebt. Hoe meer medewerkers, hoe “meer gedoe” en gedoe komt er immers toch. Hoe meer mensen, des te meer de omzet zal moeten meegroeien die nodig is om de toename van de kosten te kunnen bekostigen.

Fase 1. De Pioniersfase tot 8 medewerkers
Fase 2. De Organisatiefase 8 – 25 medewerkers
Fase 3. De Managementfase 25 – 50 medewerkers
Fase 4. De Delegeerfase 50 – 150 medewerkers
Fase 5. De Standaardisatiefase meer dan 150 medewerkers

De groei van het bedrijf en de toename van het aantal medewerkers zorgen ervoor dat er andere krachten worden ontwikkeld die voor “groeipijnen” zorgen. Nadat de pioniersfase is doorlopen en het bedrijf zijn bestaansrecht heeft bewezen gaat het grote ondernemersspel beginnen. Onderstaand een beperkt aantal aandachtspunten die bij ieder groeiend bedrijf aan de orde komen:

 • Met meer medewerkers vormt er zich een bepaalde cultuur; Hoe zorg je ervoor dat de cultuur past bij je oorspronkelijke droom?
 • Het personeelsbeleid zal moeten worden ingericht en dit zorgt voor dynamiek; Wie regelt dit als je hier nog niet een specialist voor kunt aannemen? Persoonlijke-Ontwikkelings-Plannen worden opgesteld. Welk aannamebeleid en welke competenties hebben we nodig? Hoe gaan we om met slecht-nieuws gesprekken. Hoe coach ik mijn medewerkers?
 • Er moet meer overlegd worden; Hoe krijgen we iedereen mee in onze visie?
 • Sommige medewerkers van het eerste uur worden nu leidinggevende; Kunnen ze dat wel en krijgen ze hier wel energie van? Wie begeleidt hen hierin?
 • De ondernemer heeft in de loop der tijd een persoonlijke voorkeur in een bepaalde leiderschapsstijl ontwikkeld en deze kan wel eens botsen naarmate een bedrijf steeds meer structuur nodig heeft.
 • Geeft het je het als ondernemer wel energie om “blauw” te structuren, of moet je deze taak delegeren, zodat je weer “oranje” kunt ondernemen?
 • Processen en systemen worden belangrijker en moeten worden ingericht. Het wordt allemaal wat formeler. Zijn we nog wel flexibel genoeg en zijn we nog wel in staat om snel in te spelen op de veranderingen in de markt? Houd ik mezelf wel aan de regels?
 • Hoe wordt de groei gefinancierd, hoe zit het met de cashflow en liquiditeit?
 • Hoe bewaken we de voortgang, hoe zit het met de concurrentie, welk verdienmodel pas je toe, wanneer moet er een managementteam worden gevormd en met wie?

Belangrijke vragen waar een ondernemer zich in deze groeifases continue mee bezig dient te houden;

 1. Wat willen we bereiken (resultaten)
 2. Hoe pakken we dat aan (structuur)
 3. Hoe gaan we met elkaar om (cultuur)
 4. Welke competenties hebben we nodig (mensen)
 5. Welke middelen zetten we in (middelen)
 6. Met wie willen we samenwerken (keten)

Veel ondernemers worstelen met dezelfde dilemma’s op het gebied van hun leiderschap, de omgang met medewerkers, de strategie van het bedrijf en de financiële aspecten.

Kort gezegd, de rol van de ondernemer verandert met meer medewerkers. Er wordt meer van zijn leiderschapskwaliteiten gevraagd in de verschillende fasen van de ontwikkeling van zijn onderneming. De complexiteit neemt toe en er zal meer georganiseerd worden. 70% van je kosten bestaat alleen al uit personeelskosten en uit onderzoek blijkt dat 50% van het potentieel van je medewerkers onbenut wordt. Werk aan de winkel dus!

Je bewust worden dat dit een gegeven is en weten hoe hier mee om te gaan maakt dat je bedrijf net als jezelf gezond kan doorgroeien en je plezier houdt in het ondernemerschap. Want laten we eerlijk zijn, het leven is te kort om slechte wijn te drinken en je bent geen ondernemer geworden om alleen maar gedoe op te lossen.

2 tips die ik je wil meegeven om plezier te blijven houden in het ondernemerschap.

1. De juiste mensen op de juiste plek; eerst wie, dan wat

Welke mensen, met welke competenties, gedrag en vaardigheden heb je nodig en hoe trek je deze aan en hoe blijf je ze aan je binden? Hoe stel je medewerkers in staat hun talenten en hun passie te ontwikkelen en in te zetten om hun persoonlijke doelen en de doelen van het team en de organisatie te bereiken?

Investeer in de juiste mensen op de juiste plek met de juiste aansturing en dan zullen deze mensen gegarandeerd het verschil maken voor je.

2. Sturen op cijfers en feiten

Hoe richt je je organisatie zodanig in dat er gedisciplineerd gewerkt zonder dat dit ten koste gaat van de cultuur?

Hoe leer je écht te sturen op cijfers en feiten? Wat zijn de belangrijke meetinstrumenten, wat is mijn break-even analyse en hoe maak ik een goede (liquiditeits) begroting? Het verhaal achter de cijfers kunnen lezen en begrijpen is van essentieel belang om in control te zijn en te blijven. Weet waar je naar toe wilt en hoe daar te komen! Als je niet weet welke richting je uit wilt, maakt het immers ook niet uit welke kant je oploopt.

In de organisatiefase en de managementfase is de dynamiek het grootst en ontstaan de meeste problemen. De diamant is nog ruw en moet nu gepolijst worden. Dit betekent hard werken en met je hart werken en je bewust zijn dat het ondernemerschap een vak apart is. Als ondernemer hoef je alle ballen echter niet alleen in de lucht te houden.

Het kan dan handig zijn dat je tijdelijk hulp inroept om meer focus in je bedrijf te krijgen om de koers opnieuw weer helder te krijgen.  Wij ondersteunen je graag in de “menskant” alsmede op de organisatorische aspecten van je organisatie. Succes!

“Als jij een appel hebt en ik heb er een, en we ruilen die met elkaar, dan hebben wij nog steeds allebei een appel. Maar als jij een idee hebt en ik heb er een en die ruilen we met elkaar, dan hebben we allebei twee ideeën”. (George Bernard Shaw)

Back To Top