skip to Main Content

7 inzichten wat je uit gedrag kunt aflezen

Vanuit onze drijfveren zijn er verschillende gedragingen op de werkvloer te herkennen. In het kort zijn drijfveren onderdeel van je persoonlijkheid, maar ze zeggen niet wie je bent. Zij zijn de motivatie voor je manier van denken, voelen of handelen. Ze laten zien wat je drijft en hoe je daarmee in actie komt. In dit artikel geven we je 7 inzichten wat je uit gedrag kunt aflezen.

Lees Meer >>
Back To Top