skip to Main Content

7 Tips waarom coaching voor ondernemers en leidinggevenden succesvol is

Wil jij geïnspireerd raken en mensen inspireren? Wil jij je als ondernemer of leidinggevende laten coachen maar weet je nog niet wat dit inhoud? Coaching inspireert je zelfbewuster te worden en om het beste uit jezelf naar boven te halen. Je krijgt meer inzicht in je eigen gedrag, je wordt geprikkeld om anders te denken en wordt uitgedaagd jezelf te inspireren. Ik ga er bij coaching vanuit dat je in de kern zelf weet waar je kracht en inspiratiebronnen liggen, bewust dan wel onbewust. Als coach stimuleer ik je deze kracht te onderzoeken en ontwikkelen.

Ook op de werkvloer wordt coaching steeds belangrijker en steeds meer ingezet om meer rendement te behalen. Samen tot een oplossing komen. Je leert niet alleen je eigen talenten maar ook de talenten van je teamleden te ontdekken en stimuleren.  Dit werkt zowel inspirerend voor jou als ondernemer of leidinggevende als voor de teamleden zelf. Coachen op de werkvloer is als het bedenken van nieuwe recepten: experimenteren, proeven, ingrediënten weglaten of toevoegen, opnieuw proeven tot de smaak volledig tot z’n recht komt en het lekkerste gerecht met succes op de kaart verschijnt.

7 tips waarom coaching voor ondernemers en leidinggevenden succesvol is:

1. Coaching hoort bij leiding geven

Het is zoeken naar de juiste match en persoonlijke drijfveren. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor de prestaties van je teamleden en hun verbetering. Leiding geven vergt ook dagelijkse oefening. Voeg hierbij bepaalde coachingsingsvaardigheden toe en je versterk je kracht als leidinggevende en inspireert hiermee je teamleden.

2. Coachen kun je leren

Je hoeft geen volleerd coach te zijn om als leidinggevende je vak uit te kunnen oefenen. Wel kun je bepaalde vaardigheden inzetten die effectief zijn voor je teamleden. Veel mensen hebben het van nature al in zich om het beste in mensen naar boven te halen maar niet iedereen is zich volledig bewust hoe dit talent toe te passen. Als je jezelf ziet als leerling kun je de beste leider worden.

3. Coaching als middel om je doel te bereiken

Je doel binnen je organisatie als ondernemer of leidinggevende aan je teamleden opleggen zal verrassend genoeg niet het gewenste resultaat opleveren. Met ‘opleggen’ krijg je niet de neuzen dezelfde richting op. Simpelweg omdat dingen ‘opgelegd’ krijgen, en ‘moeten’, woorden zijn waar mensen allergisch op reageren. Hoe dan wel? Door je visie en doelstelling te delen en je teamleden er bij te betrekken door ze vragen te stellen creëer je verbinding en draagvlak om je doel te bereiken.

4. Inzicht in de verschillen in houding en gedrag tussen leiding geven en coachen.

Naast het feit of je als ondernemer of leidinggevende tijd hebt en wilt vrijmaken voor coachen is het belangrijk even dieper te kijken naar het verschil in houding en gedrag:

  • Ondernemers/Leidinggevenden zijn veelal ongeduldig – Coaches hebben juist geduld
  • Ondernemers/Leidinggevenden gaan eerder spanningen uit de weg – Coaches zoeken de confrontatie juist op
  • Ondernemers/Leidinggevenden houden niet van excuses – Coaches worden blij van een ‘ja maar’
  • Ondernemers/Leidinggevenden weten het vaak beter –Coaches zijn onwetend

5. Coaching inspireert

Ook ondernemers en leidinggevenden moeten geïnspireerd worden zodat zij anderen kunnen inspireren. En hoe meer je geïnspireerd raakt door je teamleden, hoe beter jij ze kunt inspireren. Een ondernemer en leidinggevende van deze tijd is vooral inspirator.

6. Coaching verbindt teams

Ben jij de leidinggevende die jij had willen hebben? Dan versta jij de kunst dat jouw teamleden voor elkaar zorgen en samen de problemen oplossen die er liggen. Door je team te coachen help je je teamleden de weg te zoeken jouw visie als ondernemer of leidinggevende en hun visie te vinden en deze te verbinden. Je zult merken dat je teamleden meer kunnen dan ze aanvankelijk denken.

7. Coaching te soft?

Er wordt in ons land inmiddels enorm veel gecoacht. Er is dan ook nogal wat kritiek op coaching te ontdekken: ‘Het is voor mensen die niet weten wat ze willen’. ‘Je wordt afhankelijk van je coach’. ‘De verandering  na inzicht krijgen is maar tijdelijk’. ‘Als je coaching nodig hebt ben je niet sterk genoeg’…en zo kan ik nog wel even doorgaan. Iedereen vindt wel iets van coachen. Het gaat erom wat jij ervan vindt. Succes is de optelsom van samen delen en ervaren. Als ondernemer en leidinggevende heb je de steun nodig van je teamleden en andersom.

Het getuigt juist van kracht als je de moed hebt je hulpvraag te tonen.

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.” (Afrikaans gezegde)

Back To Top